21.1.07

Meidän Turku: Avoin kirje

Avoin kirje Turun kaupunginhallitukselle ja ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle

Arvoisa vastaanottaja,

Toriparkin toteuttaminen näyttää joidenkin mielestä olevan välttämätöntä Turun kaupunkikeskustan elävöittämiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi.

Mielestämme samaan tulokseen päästään aivan toisenlaisin, ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävin ja tasa-arvoisemmin keinoin kävelykeskustaa laajentamalla ja joukko- ja kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla.

Syvästi huolissamme lautakunnan käsittelyssä parhaillaan olevan Toriparkin mahdollistavan asemakaavaluonnoksen ympäristöllisistä, sosiaalisista, liikenteellisistä ja taloudellisista seurauksista haluamme tuoda tietoonne seuraavan kannanottomme:

1. Asemakaavaluonnosta laadittaessa ei ole arvioitu toripysäköinnin rakentamisaikaisia ja pysyviä ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia mm. meluun ja ilmanlaatuun, keskustan asukkaiden elämään, torikauppiaiden ja keskustan muiden kauppiaiden liiketoimintaan, joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

2. Jos toriparkki asemakaavaluonnoksen mukaan toteutetaan kaksitasoisena Yliopistonkadun puolella, se ulottuu Rambollin selvityksen mukaan paitsi nk. orsiveden, myös nk. paineisen pohjaveden pintatason alapuolelle. Tästä seuraa joko se, että vielä puupaalutetut talot Kauppatorin ympäristössä on paalutettava teräs- tai betonipaaluin, tai on tehtävä erittäin kalliita suojaustoimenpiteitä. Näiden vaikutusten maksajaksi jää kaupunki, koska ne johtuvat asemakaavan toteuttamisesta.

3. Toripysäköintiä vastaavien pysäköintilaitosten rakentaminen on kestänyt eri puolilla Suomea 1,5 – 2,5 vuotta. Lisäksi Toriparkin yhteydessä on toteutettava arkeologiset kaivaukset. Näiden yhteiskestoksi voidaan arvioida 2,5 – 4 vuotta. Torikaupalle ja muulle keskustan kaupalle, joukkoliikenteelle, pyöräilijöille ja kävelijöille aiheutuvat haitat muodostuvat merkittäviksi. Liike-elämän ja joukkoliikenteen tappiot ovat myös taloudellisia. Toriparkkia ei myöskään missään tapauksessa saada valmiiksi vuodeksi 2011, jolloin Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

4. Toriparkin kustannuksista ei ole esitetty minkäänlaista arviota. Lienee selvää, että Toriparkin rakentamiskustannuksia ei pystytä kattamaan pelkillä pysäköintimaksuilla. Hanketta ajavat ovatkin 15.9.2005 allekirjoittamassaan aiesopimuksessa ilmaisseet toivomuksenaan: ”Hankkeeseen halutaan mukaan ja osakkaaksi myös Turun kaupunki” (Kohta 1: sopimuksen kohde ja tarkoitus).
Hankkeelle voidaan saada rahoitusta vain, jos kaupunki takaa laitoksen rakentamislainat tai osallistuu osakkaana laitoksen rakentamiseen. Turun kaupungin ei tule millään tavalla osallistua hankkeen kustannuksiin. Torin kunnostuksen ja toriparkin välistä kustannusjakoa voitaisiin helposti muokata siirtämällä kustannuksia kaupungin maksettavaksi.

5. Liikekeskustassa on riittävästi pysäköintitilaa. Mikäli tarvitaan lisää tai parempia pysäköintipaikkoja, Louhea voidaan laajentaa Yliopistonkadun suunnassa Anttilan sekä Kinopalatsin korttelien alle. Louhen laajennuskustannukset ovat noin puolet toriparkin kustannuksista pysäköintipaikkaa kohti. Louhen laajentamisesta ei synny myöskään oleellisia rakennusaikaisia haittoja, koska luola sijaitsee syvällä kalliossa.

Näistä syistä vaadimme, että Kauppatorin asemakaavaluonnoksesta poistetaan maanalaisen pysäköinnin sekä sen ajorampit mahdollistavat merkinnät.

Turussa 18.1.2007

Meidän Turku-Vårt Åbo ry:n hallituksen puolesta ja valtuuttamina


Pauliina de Anna Annele Chydenius
puheenjohtaja hallituksen jäsen

5 Comments:

At 12/4/07 20:00, Anonymous Anonyymi said...

Parkkipaikkoja ei ole ydinkeskustassa tarpeeksi, toisin kuin yleinen harhaluulo jostain syystä väittää. Asiaa epäilevä voi yrittää lauantaina parhaaseen kauppa-aikaan yrittää löytää parkkipaikkaa, kun parkkihalleihinkin on vähintään puolen tunnin jono!

Lisäksi jos kävelykeskustaa laajennetaan parkkipaikkoja vähenee jatkuvasti, etenkin torin laidan parkkipaikat ovat suuri vähennys nykyiseen niukkaan tilaan.

Louhen laajentaminen on hyvä idea mutta ei ratkaise torikauppiaiden autojen sijoittamisongelmaa, vaan jättää ne edelleen haisemaan ja tukkimaan tietä.

Lisäksi toriparkki varmistaa haisevan ja ruman torin kunnostamisen.

 
At 12/4/07 20:10, Anonymous Anonyymi said...

Parkkipaikkoja ei ole ydinkeskustassa tarpeeksi, toisin kuin yleinen harhaluulo jostain syystä väittää. Asiaa epäilevä voi yrittää lauantaina parhaaseen kauppa-aikaan yrittää löytää parkkipaikkaa, kun parkkihalleihinkin on vähintään puolen tunnin jono!

Lisäksi jos kävelykeskustaa laajennetaan parkkipaikkoja vähenee jatkuvasti, etenkin torin laidan parkkipaikat ovat suuri vähennys nykyiseen niukkaan tilaan.

Louhen laajentaminen on hyvä idea mutta ei ratkaise torikauppiaiden autojen sijoittamisongelmaa, vaan jättää ne edelleen haisemaan ja tukkimaan tietä.

Lisäksi toriparkki varmistaa haisevan ja ruman torin kunnostamisen.

 
At 4/7/07 17:51, Anonymous Anonyymi said...

Kolme kommenttia:

- Se, että Stockmannin halliin on jonoa, ei tarkoita sitä, ettei esimerkiksi P-Eskelissä tai P-Louhessa ole tilaa. On tiedossa, että Stockmannin halli on ajoittain ruuhkainen, koska liian monet yrittävät sinne.
- Toriparkkiin ei voida sijoittaa torikauppiaiden autoja, koska sisäänajoramppeja tai itse hallia ei voida tehdä riittävän korkeaksi.
- Toriparkki ei ole mikään edellytys torin kunnostamiselle.

 
At 24/1/08 23:17, Anonymous Anonyymi said...

On erittäin aiheellista vaatia, että kevyelle liikenteelle annettaisiin Turussa enemmän sijaa. Nyt keskustassa on liikaa autoja, mikä tekee muuten niin hienosta kaupungista meluisan ja epäviihtyisän, ja etenkin pyöräilijöille vaarallisen. Eniten keskustaa elävöittäisi, jos se rauhoitettaisiin vain kevyelle liikenteelle. Ajatelkaapa vaikka Oulun tai Jyväskylän kävelykeskustoja ja pyöräteitä. Onko Turku auton vai ihmisen asialla?

 
At 17/1/09 11:29, Anonymous Anonyymi said...

Kiitokset Pauliina De Annan mielipidekirjoituksesta Turun Sanomissa 17.1.2009. Toriparkin kannattajat vääristelevät ja salaavat tietoa parhaansa mukaan. Toriparkkiyhtiön ja kaupungin edustajat pyrkivät antamaan sen kuvan, että kaupunki ei joudu missään tilanteessa maksumieheksi. Jos pohjaveden aleneminen aiheuttaa kerrostaloille vahinkoja, kaupunki näyttää joutuvan vastuuseen. Entä jos Toriparkkiyhtiö tekee samalla konkurssin? Silloin koko kuorma k

 

Lähetä kommentti

<< Home