27.9.05

Kuopion ja Vaasan toriparkit eivät sovi vertailupohjaksi

Kuopion (1995) ja Vaasan (1995) toriparkit mainitaan yleensä tärkeimpänä perusteluna, miksi Turkuun tulisi toteuttaa toriparkki. Monista syistä Kuopion ja Vaasan tilanne ei kuitenkaan ole vertailtavissa Turkuun.

Suurin syy keskustan liikennepolitiikan vertailukelvottomuuteen on kaupunkien suuri kokoero. Vertailu v. 2003 tiedoin:

Turun seudulla on 295 600 asukasta
Kuopion seudulla on 117 655 asukasta (40% Turusta)
Vaasan seudulla on 88 522 asukasta (30% Turusta)

Turun kaupunkiseutu on niin suuri, että sen keskustaa ei voida ylläpitää ensisijaisesti yksityisautoon perustuen. Sisääntuloväylillä ei yksinkertaisesti ole tilaa sille, että kaikki tulisivat autolla keskustaan. Siksi tarvitaan tilankäytöltään tehokkaampien liikenneratkaisujen kuten joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosimista.

Vaasassa ja Kuopiossa keskustan osuus koko seudun asioinnista on oletettavasti jokseenkin sama, jos ei vähäisempi kuin Turussa (Turussa 1/3 kaikesta asioinnista). Siksi yhden tietyn kokoisen pysäköintilaitoksen merkitys on Vaasan ja Kuopion seuduilla suhteellisesti 2,5 - 3,5 kertaa suurempi kuin saman kokoisen laitoksen vaikutus Turun seudulla.

Kuopiossa toripysäköinnissä on 700 autopaikkaa, joilla on 500 000 käyntiä vuodessa. Jos ostospäiviä laskee olevan 300 vuodessa, pysäköintejä on noin 1670 päivässä, 2,4 ruutua kohden
päivässä. Vaasassa puolestaan paikkoja on 841. Laitokset ovat siis suhteessa kaupunkiseudun kokoon hyvin suuria, ja niillä voi kaupunkiseudun pienuuden vuoksi olla suhteellisen suuri
merkitys keskustan asioinnille. Kuopiossa ehkä noin 15-20% keskustan asioinnista voi käyttää toriparkkia, kun saman kokoisen laitoksen vaikutus Turussa olisi noin 6-7%.

Vaasassa toripysäköinnin sisäänajo sijaitsee suoraan kaupunkiin tulevan vt 3 / 8 moottoritien jatkeella Kauppaesplanadilla molemmin puolin toria. Liikenteellinen sijainti on jopa selvästi P-Louhea parempi. Kuopiossa sijainti ei ole aivan yhtä hyvä, mutta ydinkeskustan katuverkon välityskyky on olennaisesti Turkua suurempi verrattuna kaupungin kokoon mm. rännikatujen ansiosta.

Vaasassa ja Kuopiossa joukkoliikenteen merkitys keskustalle on pieni, kun taas Turussa sen merkitys on suuri (30,2% keskustan asiointikäynneistä, 124 matkaa/asukas/vuosi).
Kuopiossa joukkoliikenteen käyttö asukasta kohden (47 matkaa / as./ v.i) on 38% Turun käytöstä ja Vaasassa 14% (17,2 matkaa/as. /v.). Voidaan olettaa, että joukkoliikenteen osuus keskustan asioinnista on Kuopiossa ja Vaasassa suorassa suhteessa joukkoliikenteen käyttömääriin, eli Turkuun verrattuna pieni. Autoliikenteen merkitys keskustan saavutettavuudessa on aivan toinen kuin Turussa. Sekä Kuopiossa että Vaasassa joukkoliikenteen käyttö on ollut erityisen jyrkässä laskussa viime vuosina.

Vaasassa ja Kuopiossa torin maapohja on geoteknisesti hyvätasoinen ja pysäköintilaitosten rakentaminen oli varsin nopeaa ja edullista eli kesti louhintatyön ja uuden holvin rakentamisen verran eli noin puolitoista vuotta.

Kuopion ja Vaasan toripysäköintihankkeissa ei ole Turun toripysäköinnin merkittäviä ongelmia:
- Liikenteellisiä ongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa katujen välityskyky riittää ongelmitta)
- Rakennusaikaongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa tukeva pohja, ei arkeologisia kaivauksia)
- Kustannusongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa kustannukset hyvän maapohjan vuoksi kohtuulliset).
- Hankkeen haitat keskustan muille käyttäjille suhteessa hyötyjiin (Kuopiossa ja Vaasassa merkittävä osa keskustan asioinnista voi käyttää toriparkkia, toisin kuin Turussa).

Kuopion ja Vaasan toriparkeista on kuultu sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia. Olennaista Turun suhteen on se, että Kuopion ja Vaasan hankkeiden mittakaava on suhteessa kaupungin kokoon paljon suurempi sekä liikenteelliset ja rakentamisaikaiset ongelmat selvästi vähäisemmät.

Kuopiossa toripysäköinti toteutettiin kaupungin hankkeena.

Lisätietoja Kuopion ja Vaasan toripysäköinnistä ja niiden vaikutuksista voi antaa kommentteina tähän viestiin.

Anna palautetta aiesopimusyhtiöille

Tässä on lista yrityksistä, jotka ovat mukana toriparkkiin liittyvässä aiesopimuksessa. Voit antaa palautetta suoraan yrityksille, että et halua toriparkkia, mutta muuten toki viihtyisän, vilkkaan ja toimivan kauppatorin ja keskustan.


TOK:
Palautepuhelin 0800-1-20687
TOK-yhtymä, Yliopistonkatu 31, 20101 Turku, maksuton palvelunumero 0800 9 10300
http://www.s-kanava.net/asiakaspalvelu.do


TURUN SANOMAT:
Turun Sanomat, Kauppiaskatu 5, 20101 Turku, 02 2693311
http://www.turunsanomat.fi/palaute/
Keijo Ketonen
Toimitusjohtaja
Puh. vaihde (02) 269 3311
keijo.ketonen@turunsanomat.fi

Mikko Ketonen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. vaihde (02) 269 3311
mikko.ketonen@turunsanomat.fi


TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI

Maariankatu 4 - Brahenkatu 11, 20101 Turku

Puhelinvaihde 02-269 9111
Fax 02-269 9564
Sähköposti: turun.seudun@op.fi
Palautelomake https://www.op.fi/local/staattiset/helpcenter/palaute.asp

Osuuspankkikeskus Osk
Osoite: Teollisuuskatu 1, PL 308, 00101 Helsinki
Puhelinnumero: 010 252 010
Sähköpostiosoite: 01000500@op.fi

VERITAS:
Yliopistonkatu 15
20100 Turku
http://www.veritas.fi/fin/palvelupiste/fi_palv_palaute.html
Veritas Henki- ja Eläkevakuutus
Puh. 010 5501 260
Faksi 010 5501 261


KAPITEELI:
Yliopistonkatu 16 C
PL 274, 20101 TURKU
puh 020 431 3050
fax 020 431 3051
Asiakaspalvelukeskus, puhelin 020 355 6677, asiakaspalvelu@kapiteeli.fi
http://www.kapiteeli.fi/palaute.html


KIINTEISTÖ Eerikinkatu 8 Oy:
Kauppiaskatu 5 C/O Kop 20100 TURKU. Puhelin, 02-458 7834


KAUPPATORIN Kiinteistö:
Ketarantie 31
20100 TURKU

26.9.05

Toriparkin vaikutuksia

Laajempi katsaus toriparkin vaikutuksista (PDF 1 Mt)

Toriparkki ei voi lisätä asiakasmäärää merkittävästi


Turun keskustaan suuntautuu Turun kauppakorkeakoulun Mylly – tutkimuksen luvuista laskien noin 33 – 47 000 asiointikäyntiä keskimääräisenä päivänä. Vuonna 2003 asiointikäynneistä 29,6% oli kävellen, 6,6% pyörällä, 30,2% linja-autolla ja 34,2% autolla. Yksi pysäköintilaitos ei mitenkään voi ratkaista keskustan saavutettavuutta.

Vaikka toriparkkiin toteutettaisiin 600 - 700 paikkaa ja niillä olisi neljä pysäköintiä päivässä jolloin jokainen paikka toisi viisi asiakasta (1,25 asiakasta/auto) keskustaan, laitos ei toisi kuin 3000 - 3500 asiakasta päivässä. Se on 6 - 9% keskustan päivittäisestä asiointikäyntien määrästä. Neljä pysäköintiä päivässä ruutua kohden on maksimi, joka voidaan saavuttaa vain hyvinä ostospäivinä, jolloin käyntien määrä keskustassa on merkittävästi keskimääräistä suurempi. Lisäksi toripysäköinnin käytöstä suuri osa ei kuitenkaan olisi asiointipysäköintiä. Näin ollen ei voida olettaa toripysäköinnin lisäävän keskustan asiointia parhaassa tapauksessakaan kuin noin 5-6%.

Turun keskustan asiakaskäynneistä noin 65% tapahtuu muuten kuin autolla. Mikäli toripysäköinti aiheuttaa tähän noin 10% vähenemisen esimerkiksi kävely- ja pyöräilyreittien viihtyisyyden alentumisen sekä joukkoliikenteen hidastumisen takia, toripysäköinnin vaikutus keskustan asiakaskäynteihin on nolla eli hanke on hyödytön.

Toriparkki ruuhkauttaa ydinkeskustan kadut

Jos toripysäköinti onnistuisi, se toisi ydinkeskustaan noin 4800 - 5600 yksityisautomatkaa lisää verrattuna nykytilanteeseen (2400 – 2800 pysäköintiä, kaksi ajoneuvomatkaa sisään ja ulos). Nämä autot tulisivat aivan ydinkeskustan katuverkolle, mm. Kauppiaskadulle, Brahenkadulle, Yliopistonkadulle ja Eerikinkadulle. Vuonna 2004 laadituissa selvityksissä jo 350 autopaikan (joista 250 asiointipaikkaa) toriparkin todettiin ruuhkauttavan Eerikinkadun ja Brahenkadun risteyksen (viive kasvaa 27 sekuntia) sekä ulosajorampin (viive 4 minuuttia). Suunniteltu toriparkki on kaksi kertaa suurempi, jolloin ongelmatkin ovat kaksinkertaiset. Toriparkin liikenne lisää merkittävästi melua ja pakokaasuja aivan liikekeskustassa.

Toripysäköinnin vaihtoehtoja

Turun kokoisten ja kaltaisten Euroopan kaupunkien kuten Basel, Freiburg, Linz, Rostock ja Strasbourg kokemusten mukaan keskustan saavutettavuuden parantamiseen on käytettävissä esimerkiksi seuraavat realistiset keinot:

- Laajan kävelykeskustan rakentaminen
- Keskustan pyöräteiden runkoverkon rakentaminen
- Joukkoliikenteen etuisuuksien ja joukkoliikennekaistojen parantaminen
- Joukkoliikenteen seudullinen yhteistariffi
- Pikaraitiotie
- P - Louhen laajentaminen
- Pysäköintitalon rakentaminen esimerkiksi nk. Österbladin tontille TS-tontin ja Torinkulman laiskimpien työntekijöiden tarpeisiin.

Monetkin näistä keinoista voivat nostaa keskustan asiointia enemmän kuin ne 5-6%, jotka Toriparkki enintään voi keskustan asiointia lisätä. Tällaiset keinot ovat mm. kävelykeskustoja ja joukkoliikennettä koskevan tutkimuksen mukaan merkittävästi tehokkaampia keinoja lisätä keskustan asiointia kuin toripysäköinti.

Hyvä lähde julkisen liikenteen kehittämisestä

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa on tehty tutkimus joukkoliikenteen kehittämisestä liikennepoliittisena ratkaisuna:

Juha-Pekka Häyrynen 2005: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa (TTY) http://www.tut.fi/liku/tutkimus/liku58_web.pdf

Raportissa kerrotaan joukkoliikenteen kehittämisestä yleisesti Euroopassa sekä tarkemmin Tampereen, Helsingin, Jönköpingin, Lundin, Linzin,Wienin, Bielefeldin ja Budapestin joukkoliikenteen kehityksestä. Raportti antaa sekä hyviä perustietoja että ideoita joukkoliikenteen kehittämiseen, joista erityisesti Linzin, Lundin, Jönköpingin ja Bielefeldin kokemukset ovat laajemminkin sovellettavissa. Tampereen ja Helsingin osalta on hyvät perustiedot kehityksestä. Raportti antaa hyviä eväitä Turun keskustan saavutettavuuden parantamiseen joukkoliikennettä kehittämällä.

Toripysäköinnin vastustamiskeinoja

Toripysäköinnin päätöksenteko

Toriparkin päätöksenteon on ajateltu etenevän seuraavasti:

Loka-marraskuussa 2005 kaupunginhallitus päättää torin yleissuunnitelmasta ja tässä yhteydessä mahdollisesti toripysäköinnin kaavoittamisesta.

Jos toriparkkia ei tässä vaiheessa hylätä se etenee normaalia kaavoitusmenettelyä soveltaen:

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään (osalliset voivat ilmoittautua)
2. Kaavaluonnos käsitellään (osalliset voivat ilmaista mielipiteensä)
3. Kaavehdotus laaditaan
4. Kaavaehdotus käsitellään ja asetetaan nähtäville (osalliset voivat laatia muistutuksen)
5. Muistutukset käsitellään
6. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät kaavan
7. Kaavasta voi valittaa ensin Turun hallinto-oikeuteen ja sitten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Osallisia ovat asemakaavoituksessa kaikki turkulaiset. Kaikilla turkulaisilla on myös lausunto-, muistutus- ja valitusoikeus.

Tietoa kaavoitukseen vaikuttamisesta (linkki)
Tietoa kaavoitukseen vaikuttamisesta (PDF)

Kaavoitusprosessin kaupungin osuus kestää käytännössä vähintään vuoden. Valitusprosessi kestää useita vuosia.


Yleistä vastustamisesta


Kannattaa aina esiintyä asiallisesti ja pitäytyä asiaperusteissa. Huono tai loukkaava käytös vie aina uskottavuutta ja voi vaarantaa koko asian.

Kannattaa tuoda toriparkin haitat esille esimerkiksi torikauppaille tai muille keskustan yrittäjille käydessään asioilla.

Kannattaa kertoa toripysäköinnin ongelmista ystäville ja tutuille sekä ohjata heitä tälle sivustolle.

Kansalaisadressi

Kansalaisadressia kerätään 24.10 asti. Siitä on tällä sivustolla erillinen tarkempi ohje.

Ota yhteyttä poliitkkoihin

Kannattaa ottaa yhteyttä läheisiksi tuntemiinsa poliitikkoihin. Poliitikot ottavat varsin vakavasti yhteydenotot ja reagoivat niihin. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai puhelimitse.

Tällä hetkellä vihreät ja vasemmistoliitto ovat varsin yksimielisesti toripysäköintiä vastaan, muissa puolueissa on eri mielipiteitä, sekä kannatusta että myös epäilyä toriparkin riskeistä. Ryhmät eivät ole vielä tehneet lopullisia sitovia ryhmäpäätöksiä edes toriparkin kaavoituksesta.

Asiaan voivat vaikuttaa erityisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenet.

Valtuutettujen yhteystiedot löytää: Turun sivustolta

Turun kaupungin sivuilta www.turku.fi löytää myös lautakuntien ja kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot

Turun keskustelufoorumi

Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston sivuilla on käynnissä vilkas ja värikäskin keskustelu toriparkista puolesta ja vastaan. Kaupunkisuunnittelijat ja -päättäjät seuraavat foorumia, joten vilkas keskustelu sillä herättää heissä ainakin epävarmuutta.

Linkki keskusteluun

Jos linkki ei toimi, foorumi löytyy muuten:
www.turku.fi -> osallistuminen ja vaikuttaminen -> keskustelut -> keskustelua kaupunkisuunnittelusta -> keskustelua Kauppatorista

Mielipidekirjoitukset

Turun Sanomiin, Turkulaiseen ja muihin paikallisiin lehtiin kannattaa kirjoittaa jatkuvasti toriparkin vastaisia kirjoituksia.

T
urun sanomien yleisönosaston sähköposti: ts.mielipiteet@turunsanomat.fi

Turkulaisen sähköposti: kaveri@turkulainen.fi

Lyhyet, yhteen asiaan keskittyvät ja asialliset tekstit menevät parhaiten läpi. Turun Sanomiin voi lähettää myös tekstiviestin

Ostajan käyntikortit

Keskustan yrittäjät eivät tiedä, miten suuri osa heidän asiakkaistaan tulee kävellen, pyörällä, bussilla tai jättää auton kauemmas. Yksi mahdollisuus olisi levittää "käyntikortteja" jotka ihmiset jättäisivät keskustassa asioidessaan kassalle .

Käyntikortissa lukisi tähän tapaan "Olen tullut keskustaan kävellen, pyörällä tai bussilla tai jätin autoni keskustan laidalle. En halua, että kaupassakäyntini hinnalla rahoitetaan kallita pysäköintilaitoksia:"

Tällaiset "käyntikortit" voisi toteuttaa vaikka niin, että PDF:llä olisi vaikka kymmenen erilaista "käyntikorttia" joissa olisi erilaiset kannanotot. Olisiko joku kiinnostunut tekemään tällaiset käyntikortit?

Muut keinot

Toripysäköinnin vastustamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja. Erityisen tärkeää on kehittää uudenlaisia ja myös humoristisia ja hauskoja keinoja vastustaa toripysäköintiä. Miten olisi
toripysäköinnin vastainen performance joka lauantai?

Toripysäköinnin vastustamiseksi kannattaa toistaiseksi käyttää maltillisia keinoja. Ärhäkämmän protestin kuten näyttävien mielenosoitusten aika on, jos meitä ei tässä vaiheessa uskota.

Kansalaisadressi Turun toriparkista

Turun toripysäköintihanketta vastaan kerätään kansalaisadressia. Kansalaisadressi luovutetaan Turun kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle 24.10.2005

Kansalaisadressi on allekirjoitettavissa mm. Turun pääkirjastossa ja Nummen kirjastossa.

Adresseja kannattaa kunkin kerätä omilta ystäviltään ja tuttaviltaan ja lähettää adressi koontiosoitteeseen hyvissä ajoin ennen 24.10 (postiin viimeistään 21.10).

Ensimmäinen kansalaisadressin keräystempaus järjestetään lauantaina 1.10 klo 11-15 Kauppatorilla ja kävelykadulla.

Kunkin kannattaa itse tulostaa ja kopioida adresseja oman tarpeensa mukaan. Adressit saa tulostettua seuraavista linkeistä:

Adressi:

Taustoitus

Nimilista

Vinkkejä adressin kerääjille

Keräystempauksia varten kannattaa tehdä kylttejä tai päälle vedettäviä liivejä esim. otsikolla "Kansalaisdressi toriparkkia vastaan" jotta ihmiset voivat lähestyä kerääjiä.

Kerääjien kannattaa muistaa käyttäytyä kohteliaasti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan.

Yrittäjiä kohtaan ei kannata olla tunkeileva eikä kerätä nimiä aivan liikkeiden ovien tai myyntikojujen edessä. Adressinkerääjät ovat keskustan yrittäjien asiallaa, myös niiden, jotka eivät asiaa ymmärrä.

Hyviä paikkoja nimenkeräykselle ovat:

Ydinkeskusta (tässä järjestyksessä):
- Yliopistonkadun kävelykatu Stockmannin ja Anttilan välissä
- Kauppiaskadun ja Eerikinkadun risteys (Wiklundin kulma)
- Eerikinkadun ja Aurakadun risteys (Kop-kolmion kulma)

Muita paikkoja:
- Teatterisilta
- Tuomiokirkkosillan ja Itäisen Rantakadun risteys
- Yliopistojen ja korkeakoulujen aukiot ja aulat lounasaikaan, noin 11 - 15 välillä. Sisätiloihin tarvitaan lupa.

Addressin teksti:

Turun kaupunginhallitukselle ja Turun kaupunginvaltuustolle
Toriparkkia ei tule rakentaa!


Turun kauppatorin alle on elo-syyskuussa 2005 esitetty rakennettavaksi 600 - 1000 auton kaksitasoista pysäköintilaitosta. Lisäksi on esitetty, että kaupungin tulisi osallistua pysäköintilaitoksen kustannuksiin. Hankkeen kustannuksia on väitetty aikaisempaa edullisemmiksi esittelemällä laskelmia, joista on jätetty pois olennaisia kustannustekijöitä kuten kunnallistekniikan siirrot, sisäänajotunnelit, yhdyskäytävät torin ympäristön kortteleihin, ympäristön talojen suojaus- ja paalutuskustannukset sekä arkeologiset kaivaukset. Toripysäköinnin sisäänajo tapahtuisi ydinkeskustan katuverkolta, joko Kauppias- tai Brahenkadun kautta, jopa torialueelta. Mitään toripysäköinnin kustannusten jakoa yrittäjien ja kaupungin kesken ei ole tehty. Taidemuseon korjauksen ja Eskelin pysäköintitalon kokemusten perusteella on todennäköistä, että lisäkustannukset ja riskit tulisivat kaupungin maksettaviksi.

Asiantuntijoiden aikaisemmin esitetystä suppeammasta toripysäköinnistä vuosina 2000 - 2004 tehdyt selvitykset osoittavat että:

- Toripysäköinnin sisäänajorampit ja keskustan katuristeykset tukkeutuvat pysäköintilaitoksen liikenteestä. Jos yhdellä paikalla on neljä pysäköintiä päivässä, tuo 600 - 1000 paikkaa keskustan katuverkolle vuorokaudessa 4800 - 8000 ajoneuvoa lisää. Näin suuri liikenne hidastaa joukkoliikennettä ydinkeskustassa sekä alentaa katuympäristön viihtyvyyttä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä asukkaiden kannalta. - Toriparkin aiheuttama liikenteen ruuhkautuminen ja liikenteen melu- ja pakokaasuhaitat vähentävät ydinkeskustan asukasmäärää ja asiointia ydinkeskustassa.
- Toripysäköinnin rakentamisaika arkeologiset kaivaukset mukaan lukien on 2,5 - 4 vuotta. Se johtaisiKauppatorin torikaupan taantumiseen tai loppumiseen sekä huomattaviin vaikeuksiin keskustan muille yrityksille.
- Pysäköintilaitoksen kustannukset ovat joka tapauksessa suuremmat kuin pysäköintimaksulla voidaan kattaa. Tämä johtaa keskustan tuotteiden hinnan kallistumiseen ja kilpailukyvyn heikkenemiseen.
- Yksitasoinenkin toripysäköinti ulottuu nk. orsiveden tason alapuolelle. Toripysäköinnin toteuttaminen voi johtaa orsiveden tason laskuun ja siten puupaalutusten vaurioitumiseen sekä paalutusten uusimiseen.

Vaadimme, että toripysäköinnin suunnittelusta luovutaan.

Sen sijaan Turun keskustan kehittämiseksi on laadittava keskustan osayleiskaava, jossa tutkitaan kävelykeskustan laajentamista, pyörätieverkon kehittämistä, julkisen liikenteen kehittämistä sekä taloudellisesti ja liikenteellisesti tarkoituksenmukaisia pysäköinnin kehittämisratkaisuja.

Nimilistateksti

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Turun kauppatorin alle ei rakenneta pysäköintilaitosta.


Toriparkkityöpaja Turun sosiaalifoorumiin 22.10

Maan ystävien ja Meidän Turku ry:n yhteistyönä toteutetaan "Kenen toriparkki" - työpaja Turun sosiaalifoorumiin, joka pidetään lauantai 22. 10. 2005 klo 10-16 Ammatti-instituutissai, Kellonsoittajankatu 9-11.

Linkki sosiaalifoorumin kutsuun

Itse työpaja kestää kello 12 - 13.40

Kenen toriparkki

Turun kauppatorin alle on elo-syyskuussa 2005 esitetty rakennettavaksi 600 - 1000 auton kaksitasoista pysäköintilaitosta. Samalla on esitetty, että kaupungin pitäisi osallistua pysäköintilaitoksen kustannuksiin. Toripysäköinnin kustannusten jakoa yrittäjien ja kaupungin kesken ei kuitenkaan ole tehty. Hankkeeseen liittyy merkittäviä oheiskuluja: kunnallistekniikan siirrot, sisäänajotunnelit, yhdyskäytävät torin ympäristön kortteleihin, ympäristön talojen suojaus- ja paalutuskustannukset sekä arkeologiset kaivaukset, jotka voivat tulla kaupungin maksettavaksi.

Toripysäköinnin rakentamisesta voivat mahdollisesti hyötyä vain rakentajat ja keskustan suuryritykset, sekä esikaupungeissa asuvat, varakkaat autonomistajat. Toripysäköinnin aiheuttama keskustan liikenteen ruuhkautuminen sekä melun ja pakokaasujen lisääntyminen haittaa kävelijöitä, pyöräilijöitä, julkisen liikenteen käyttäjiä sekä järkeviä autoilijoita. Toripysäköinnin haitoista suuri osa koituu keskustan asukkaille sekä keskustan vähävaraisemmille asiakkaille. Pitkä rakennusaika vaarantaa keskustan pienyrittäjien, erityisesti torikauppiaiden yritystoiminnan jatkuvuuden.

Työpajassa pohditaan, millä keinoin toripysäköinnistä kärsivät ihmiset voidaan aktivoida vaikuttamaan oman elinympäristönsä puolesta. Työpajassa pohditaan toripysäköinnin vaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa keskustan saavutettavuutta kestävällä tavalla.

Asiasta kertomassa: Mikko Laaksonen, muita esiintyjiä.

Järjestää: Turun Maan ystävät, Meidän Turku, KSL
Yhteyshenkilö: Mikko Laaksonen (mikala at utu.fi)

25.9.05

Toriparkki aukeaa

Tähän perustetaan Turun Toriparkkia käsittelevä verkkopäiväkirjamuotoinen sivusto.