26.9.05

Toripysäköinnin vastustamiskeinoja

Toripysäköinnin päätöksenteko

Toriparkin päätöksenteon on ajateltu etenevän seuraavasti:

Loka-marraskuussa 2005 kaupunginhallitus päättää torin yleissuunnitelmasta ja tässä yhteydessä mahdollisesti toripysäköinnin kaavoittamisesta.

Jos toriparkkia ei tässä vaiheessa hylätä se etenee normaalia kaavoitusmenettelyä soveltaen:

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään (osalliset voivat ilmoittautua)
2. Kaavaluonnos käsitellään (osalliset voivat ilmaista mielipiteensä)
3. Kaavehdotus laaditaan
4. Kaavaehdotus käsitellään ja asetetaan nähtäville (osalliset voivat laatia muistutuksen)
5. Muistutukset käsitellään
6. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät kaavan
7. Kaavasta voi valittaa ensin Turun hallinto-oikeuteen ja sitten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Osallisia ovat asemakaavoituksessa kaikki turkulaiset. Kaikilla turkulaisilla on myös lausunto-, muistutus- ja valitusoikeus.

Tietoa kaavoitukseen vaikuttamisesta (linkki)
Tietoa kaavoitukseen vaikuttamisesta (PDF)

Kaavoitusprosessin kaupungin osuus kestää käytännössä vähintään vuoden. Valitusprosessi kestää useita vuosia.


Yleistä vastustamisesta


Kannattaa aina esiintyä asiallisesti ja pitäytyä asiaperusteissa. Huono tai loukkaava käytös vie aina uskottavuutta ja voi vaarantaa koko asian.

Kannattaa tuoda toriparkin haitat esille esimerkiksi torikauppaille tai muille keskustan yrittäjille käydessään asioilla.

Kannattaa kertoa toripysäköinnin ongelmista ystäville ja tutuille sekä ohjata heitä tälle sivustolle.

Kansalaisadressi

Kansalaisadressia kerätään 24.10 asti. Siitä on tällä sivustolla erillinen tarkempi ohje.

Ota yhteyttä poliitkkoihin

Kannattaa ottaa yhteyttä läheisiksi tuntemiinsa poliitikkoihin. Poliitikot ottavat varsin vakavasti yhteydenotot ja reagoivat niihin. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai puhelimitse.

Tällä hetkellä vihreät ja vasemmistoliitto ovat varsin yksimielisesti toripysäköintiä vastaan, muissa puolueissa on eri mielipiteitä, sekä kannatusta että myös epäilyä toriparkin riskeistä. Ryhmät eivät ole vielä tehneet lopullisia sitovia ryhmäpäätöksiä edes toriparkin kaavoituksesta.

Asiaan voivat vaikuttaa erityisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenet.

Valtuutettujen yhteystiedot löytää: Turun sivustolta

Turun kaupungin sivuilta www.turku.fi löytää myös lautakuntien ja kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot

Turun keskustelufoorumi

Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston sivuilla on käynnissä vilkas ja värikäskin keskustelu toriparkista puolesta ja vastaan. Kaupunkisuunnittelijat ja -päättäjät seuraavat foorumia, joten vilkas keskustelu sillä herättää heissä ainakin epävarmuutta.

Linkki keskusteluun

Jos linkki ei toimi, foorumi löytyy muuten:
www.turku.fi -> osallistuminen ja vaikuttaminen -> keskustelut -> keskustelua kaupunkisuunnittelusta -> keskustelua Kauppatorista

Mielipidekirjoitukset

Turun Sanomiin, Turkulaiseen ja muihin paikallisiin lehtiin kannattaa kirjoittaa jatkuvasti toriparkin vastaisia kirjoituksia.

T
urun sanomien yleisönosaston sähköposti: ts.mielipiteet@turunsanomat.fi

Turkulaisen sähköposti: kaveri@turkulainen.fi

Lyhyet, yhteen asiaan keskittyvät ja asialliset tekstit menevät parhaiten läpi. Turun Sanomiin voi lähettää myös tekstiviestin

Ostajan käyntikortit

Keskustan yrittäjät eivät tiedä, miten suuri osa heidän asiakkaistaan tulee kävellen, pyörällä, bussilla tai jättää auton kauemmas. Yksi mahdollisuus olisi levittää "käyntikortteja" jotka ihmiset jättäisivät keskustassa asioidessaan kassalle .

Käyntikortissa lukisi tähän tapaan "Olen tullut keskustaan kävellen, pyörällä tai bussilla tai jätin autoni keskustan laidalle. En halua, että kaupassakäyntini hinnalla rahoitetaan kallita pysäköintilaitoksia:"

Tällaiset "käyntikortit" voisi toteuttaa vaikka niin, että PDF:llä olisi vaikka kymmenen erilaista "käyntikorttia" joissa olisi erilaiset kannanotot. Olisiko joku kiinnostunut tekemään tällaiset käyntikortit?

Muut keinot

Toripysäköinnin vastustamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja. Erityisen tärkeää on kehittää uudenlaisia ja myös humoristisia ja hauskoja keinoja vastustaa toripysäköintiä. Miten olisi
toripysäköinnin vastainen performance joka lauantai?

Toripysäköinnin vastustamiseksi kannattaa toistaiseksi käyttää maltillisia keinoja. Ärhäkämmän protestin kuten näyttävien mielenosoitusten aika on, jos meitä ei tässä vaiheessa uskota.