26.9.05

Toriparkkityöpaja Turun sosiaalifoorumiin 22.10

Maan ystävien ja Meidän Turku ry:n yhteistyönä toteutetaan "Kenen toriparkki" - työpaja Turun sosiaalifoorumiin, joka pidetään lauantai 22. 10. 2005 klo 10-16 Ammatti-instituutissai, Kellonsoittajankatu 9-11.

Linkki sosiaalifoorumin kutsuun

Itse työpaja kestää kello 12 - 13.40

Kenen toriparkki

Turun kauppatorin alle on elo-syyskuussa 2005 esitetty rakennettavaksi 600 - 1000 auton kaksitasoista pysäköintilaitosta. Samalla on esitetty, että kaupungin pitäisi osallistua pysäköintilaitoksen kustannuksiin. Toripysäköinnin kustannusten jakoa yrittäjien ja kaupungin kesken ei kuitenkaan ole tehty. Hankkeeseen liittyy merkittäviä oheiskuluja: kunnallistekniikan siirrot, sisäänajotunnelit, yhdyskäytävät torin ympäristön kortteleihin, ympäristön talojen suojaus- ja paalutuskustannukset sekä arkeologiset kaivaukset, jotka voivat tulla kaupungin maksettavaksi.

Toripysäköinnin rakentamisesta voivat mahdollisesti hyötyä vain rakentajat ja keskustan suuryritykset, sekä esikaupungeissa asuvat, varakkaat autonomistajat. Toripysäköinnin aiheuttama keskustan liikenteen ruuhkautuminen sekä melun ja pakokaasujen lisääntyminen haittaa kävelijöitä, pyöräilijöitä, julkisen liikenteen käyttäjiä sekä järkeviä autoilijoita. Toripysäköinnin haitoista suuri osa koituu keskustan asukkaille sekä keskustan vähävaraisemmille asiakkaille. Pitkä rakennusaika vaarantaa keskustan pienyrittäjien, erityisesti torikauppiaiden yritystoiminnan jatkuvuuden.

Työpajassa pohditaan, millä keinoin toripysäköinnistä kärsivät ihmiset voidaan aktivoida vaikuttamaan oman elinympäristönsä puolesta. Työpajassa pohditaan toripysäköinnin vaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa keskustan saavutettavuutta kestävällä tavalla.

Asiasta kertomassa: Mikko Laaksonen, muita esiintyjiä.

Järjestää: Turun Maan ystävät, Meidän Turku, KSL
Yhteyshenkilö: Mikko Laaksonen (mikala at utu.fi)