27.9.05

Kuopion ja Vaasan toriparkit eivät sovi vertailupohjaksi

Kuopion (1995) ja Vaasan (1995) toriparkit mainitaan yleensä tärkeimpänä perusteluna, miksi Turkuun tulisi toteuttaa toriparkki. Monista syistä Kuopion ja Vaasan tilanne ei kuitenkaan ole vertailtavissa Turkuun.

Suurin syy keskustan liikennepolitiikan vertailukelvottomuuteen on kaupunkien suuri kokoero. Vertailu v. 2003 tiedoin:

Turun seudulla on 295 600 asukasta
Kuopion seudulla on 117 655 asukasta (40% Turusta)
Vaasan seudulla on 88 522 asukasta (30% Turusta)

Turun kaupunkiseutu on niin suuri, että sen keskustaa ei voida ylläpitää ensisijaisesti yksityisautoon perustuen. Sisääntuloväylillä ei yksinkertaisesti ole tilaa sille, että kaikki tulisivat autolla keskustaan. Siksi tarvitaan tilankäytöltään tehokkaampien liikenneratkaisujen kuten joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosimista.

Vaasassa ja Kuopiossa keskustan osuus koko seudun asioinnista on oletettavasti jokseenkin sama, jos ei vähäisempi kuin Turussa (Turussa 1/3 kaikesta asioinnista). Siksi yhden tietyn kokoisen pysäköintilaitoksen merkitys on Vaasan ja Kuopion seuduilla suhteellisesti 2,5 - 3,5 kertaa suurempi kuin saman kokoisen laitoksen vaikutus Turun seudulla.

Kuopiossa toripysäköinnissä on 700 autopaikkaa, joilla on 500 000 käyntiä vuodessa. Jos ostospäiviä laskee olevan 300 vuodessa, pysäköintejä on noin 1670 päivässä, 2,4 ruutua kohden
päivässä. Vaasassa puolestaan paikkoja on 841. Laitokset ovat siis suhteessa kaupunkiseudun kokoon hyvin suuria, ja niillä voi kaupunkiseudun pienuuden vuoksi olla suhteellisen suuri
merkitys keskustan asioinnille. Kuopiossa ehkä noin 15-20% keskustan asioinnista voi käyttää toriparkkia, kun saman kokoisen laitoksen vaikutus Turussa olisi noin 6-7%.

Vaasassa toripysäköinnin sisäänajo sijaitsee suoraan kaupunkiin tulevan vt 3 / 8 moottoritien jatkeella Kauppaesplanadilla molemmin puolin toria. Liikenteellinen sijainti on jopa selvästi P-Louhea parempi. Kuopiossa sijainti ei ole aivan yhtä hyvä, mutta ydinkeskustan katuverkon välityskyky on olennaisesti Turkua suurempi verrattuna kaupungin kokoon mm. rännikatujen ansiosta.

Vaasassa ja Kuopiossa joukkoliikenteen merkitys keskustalle on pieni, kun taas Turussa sen merkitys on suuri (30,2% keskustan asiointikäynneistä, 124 matkaa/asukas/vuosi).
Kuopiossa joukkoliikenteen käyttö asukasta kohden (47 matkaa / as./ v.i) on 38% Turun käytöstä ja Vaasassa 14% (17,2 matkaa/as. /v.). Voidaan olettaa, että joukkoliikenteen osuus keskustan asioinnista on Kuopiossa ja Vaasassa suorassa suhteessa joukkoliikenteen käyttömääriin, eli Turkuun verrattuna pieni. Autoliikenteen merkitys keskustan saavutettavuudessa on aivan toinen kuin Turussa. Sekä Kuopiossa että Vaasassa joukkoliikenteen käyttö on ollut erityisen jyrkässä laskussa viime vuosina.

Vaasassa ja Kuopiossa torin maapohja on geoteknisesti hyvätasoinen ja pysäköintilaitosten rakentaminen oli varsin nopeaa ja edullista eli kesti louhintatyön ja uuden holvin rakentamisen verran eli noin puolitoista vuotta.

Kuopion ja Vaasan toripysäköintihankkeissa ei ole Turun toripysäköinnin merkittäviä ongelmia:
- Liikenteellisiä ongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa katujen välityskyky riittää ongelmitta)
- Rakennusaikaongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa tukeva pohja, ei arkeologisia kaivauksia)
- Kustannusongelmia (Kuopiossa ja Vaasassa kustannukset hyvän maapohjan vuoksi kohtuulliset).
- Hankkeen haitat keskustan muille käyttäjille suhteessa hyötyjiin (Kuopiossa ja Vaasassa merkittävä osa keskustan asioinnista voi käyttää toriparkkia, toisin kuin Turussa).

Kuopion ja Vaasan toriparkeista on kuultu sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia. Olennaista Turun suhteen on se, että Kuopion ja Vaasan hankkeiden mittakaava on suhteessa kaupungin kokoon paljon suurempi sekä liikenteelliset ja rakentamisaikaiset ongelmat selvästi vähäisemmät.

Kuopiossa toripysäköinti toteutettiin kaupungin hankkeena.

Lisätietoja Kuopion ja Vaasan toripysäköinnistä ja niiden vaikutuksista voi antaa kommentteina tähän viestiin.

4 Comments:

At 1/10/05 02:11, Blogger christer sundqvist said...

Turun seudulle ollaan puuhamassa blogitapaamista.
Veteraaniurheilija voi ehkä toimia kokoonkutsujana ja ohjelmapäällikkönä, mutta demokratian pelisääntöjen mukaan päätetään tuosta yhdessä.
Paikaksi on ehdotettu Hotel Strandbo, Parainen. Perustelut: edullinen hintataso, hyvät kulkuyhteydet, kaunis sijainti, nettiyhteys, innokas paikallislehden toimittaja jne.
Ajankohta: ehdotettu pe 4.11.2005 klo. 18.00
(Panu on myös ehdottanut la 5.11.2005 klo. 18.00, olkoon se varapäivänä)

Ilmoittautumiset maalaiselle (maalainen@luukku.com) tai veteraaniurheilijalle (christer.sundqvist@wakkanet.fi)

Ilmoittautukaa joukolla mukaan! Sopiiko ajankohta?

Tervetuloa!

Lähde: blogilista.fi

 
At 30/10/05 23:31, Anonymous Anonyymi said...

hei kuulkaa, monta nimeä siihen adressiin nyt loppujen lopuksi saatiin?

 
At 8/9/06 16:44, Anonymous Anonyymi said...

Sen kadun nimi Vaasa-Cityssä on Kauppapuistikko.

 
At 27/8/08 16:15, Anonymous Anonyymi said...

Toriparkki on viimeinen keino pitää
Turun keskusta mukana kaupallisessa kilpailussa eli elävänä.
Torimme on paras tori koko Suomessa, se kuihtuu, jos ostovoima siirtyy marketeihin. Kauppatorin vetovoima perustuu kaupallisuuteen, ikävä kyllä, sen keskeisyyteen, ja linja-autojen tuloon keskustaan. Miksei sitä voida jatkaa, sillä muutoksella, että ne henkilöautotkin mahtuvat sinne, eivätkä hae pysäköinitilaa katujen varsilta. rs

 

Lähetä kommentti

<< Home