26.9.05

Kansalaisadressi Turun toriparkista

Turun toripysäköintihanketta vastaan kerätään kansalaisadressia. Kansalaisadressi luovutetaan Turun kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle 24.10.2005

Kansalaisadressi on allekirjoitettavissa mm. Turun pääkirjastossa ja Nummen kirjastossa.

Adresseja kannattaa kunkin kerätä omilta ystäviltään ja tuttaviltaan ja lähettää adressi koontiosoitteeseen hyvissä ajoin ennen 24.10 (postiin viimeistään 21.10).

Ensimmäinen kansalaisadressin keräystempaus järjestetään lauantaina 1.10 klo 11-15 Kauppatorilla ja kävelykadulla.

Kunkin kannattaa itse tulostaa ja kopioida adresseja oman tarpeensa mukaan. Adressit saa tulostettua seuraavista linkeistä:

Adressi:

Taustoitus

Nimilista

Vinkkejä adressin kerääjille

Keräystempauksia varten kannattaa tehdä kylttejä tai päälle vedettäviä liivejä esim. otsikolla "Kansalaisdressi toriparkkia vastaan" jotta ihmiset voivat lähestyä kerääjiä.

Kerääjien kannattaa muistaa käyttäytyä kohteliaasti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan.

Yrittäjiä kohtaan ei kannata olla tunkeileva eikä kerätä nimiä aivan liikkeiden ovien tai myyntikojujen edessä. Adressinkerääjät ovat keskustan yrittäjien asiallaa, myös niiden, jotka eivät asiaa ymmärrä.

Hyviä paikkoja nimenkeräykselle ovat:

Ydinkeskusta (tässä järjestyksessä):
- Yliopistonkadun kävelykatu Stockmannin ja Anttilan välissä
- Kauppiaskadun ja Eerikinkadun risteys (Wiklundin kulma)
- Eerikinkadun ja Aurakadun risteys (Kop-kolmion kulma)

Muita paikkoja:
- Teatterisilta
- Tuomiokirkkosillan ja Itäisen Rantakadun risteys
- Yliopistojen ja korkeakoulujen aukiot ja aulat lounasaikaan, noin 11 - 15 välillä. Sisätiloihin tarvitaan lupa.

Addressin teksti:

Turun kaupunginhallitukselle ja Turun kaupunginvaltuustolle
Toriparkkia ei tule rakentaa!


Turun kauppatorin alle on elo-syyskuussa 2005 esitetty rakennettavaksi 600 - 1000 auton kaksitasoista pysäköintilaitosta. Lisäksi on esitetty, että kaupungin tulisi osallistua pysäköintilaitoksen kustannuksiin. Hankkeen kustannuksia on väitetty aikaisempaa edullisemmiksi esittelemällä laskelmia, joista on jätetty pois olennaisia kustannustekijöitä kuten kunnallistekniikan siirrot, sisäänajotunnelit, yhdyskäytävät torin ympäristön kortteleihin, ympäristön talojen suojaus- ja paalutuskustannukset sekä arkeologiset kaivaukset. Toripysäköinnin sisäänajo tapahtuisi ydinkeskustan katuverkolta, joko Kauppias- tai Brahenkadun kautta, jopa torialueelta. Mitään toripysäköinnin kustannusten jakoa yrittäjien ja kaupungin kesken ei ole tehty. Taidemuseon korjauksen ja Eskelin pysäköintitalon kokemusten perusteella on todennäköistä, että lisäkustannukset ja riskit tulisivat kaupungin maksettaviksi.

Asiantuntijoiden aikaisemmin esitetystä suppeammasta toripysäköinnistä vuosina 2000 - 2004 tehdyt selvitykset osoittavat että:

- Toripysäköinnin sisäänajorampit ja keskustan katuristeykset tukkeutuvat pysäköintilaitoksen liikenteestä. Jos yhdellä paikalla on neljä pysäköintiä päivässä, tuo 600 - 1000 paikkaa keskustan katuverkolle vuorokaudessa 4800 - 8000 ajoneuvoa lisää. Näin suuri liikenne hidastaa joukkoliikennettä ydinkeskustassa sekä alentaa katuympäristön viihtyvyyttä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä asukkaiden kannalta. - Toriparkin aiheuttama liikenteen ruuhkautuminen ja liikenteen melu- ja pakokaasuhaitat vähentävät ydinkeskustan asukasmäärää ja asiointia ydinkeskustassa.
- Toripysäköinnin rakentamisaika arkeologiset kaivaukset mukaan lukien on 2,5 - 4 vuotta. Se johtaisiKauppatorin torikaupan taantumiseen tai loppumiseen sekä huomattaviin vaikeuksiin keskustan muille yrityksille.
- Pysäköintilaitoksen kustannukset ovat joka tapauksessa suuremmat kuin pysäköintimaksulla voidaan kattaa. Tämä johtaa keskustan tuotteiden hinnan kallistumiseen ja kilpailukyvyn heikkenemiseen.
- Yksitasoinenkin toripysäköinti ulottuu nk. orsiveden tason alapuolelle. Toripysäköinnin toteuttaminen voi johtaa orsiveden tason laskuun ja siten puupaalutusten vaurioitumiseen sekä paalutusten uusimiseen.

Vaadimme, että toripysäköinnin suunnittelusta luovutaan.

Sen sijaan Turun keskustan kehittämiseksi on laadittava keskustan osayleiskaava, jossa tutkitaan kävelykeskustan laajentamista, pyörätieverkon kehittämistä, julkisen liikenteen kehittämistä sekä taloudellisesti ja liikenteellisesti tarkoituksenmukaisia pysäköinnin kehittämisratkaisuja.

Nimilistateksti

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Turun kauppatorin alle ei rakenneta pysäköintilaitosta.